Logg 5: A visit to the world of Concet Art

18. 5 .15
Shot design - Visualisering av ett nyckelögonblick från manuset Bild: @serwaa 
  
Inte visste jag om alla möjliheter som man har som universitets- och högskolestudent att välja kurser som intresserar en. Denna termin har jag samtidigt som mina studier på läkarprogrammet uppe i norr gått en distanskurs i Concept Art. Det var en fenomenal upplevelse.  Concept art är utveckingen av en visuell design för t.ex. en animerad film eller ett datorspel. Under kursens gång fick jag lära mig mer om hur man systematiskt arbetar för att färdigställa en produkt och sammtidigt utforma en avsikt med det man gör för att kunna göra konst med ett skarpare fokus som kan förmedla det som skaparen har avsett med den.
 
Jag ansökte till kuresen för att jag hoppades att det skulle ta mig ett steg närmre arbete med illustration och animerad film. Efter kursen känner jag att drömmen att bli animatör faktist aningen mer realistisk. 
 
Några av de största lärdomarna jag tog med mig var: 
1. Om man formulerar en avsikt med de man gör. T.ex. att det ska vara historiskt korrekt, att man vill utforska ett visst ämne eller att målet med verket helt enkelt är att sprida kärlek, är det större chans att människor som ser det du gjort förstår ditt budskap än om du inte ens formulerat det för dig själv. 
2. I början när man ska utforska visuell design är det bra att göra en Mood board. Detta är en dokument t.ex. Photoshop eller Pages där man klistrar in bilder som inspirerar en och du sedan använder som inspiration när man väl gör sin egen design. 
3. Utmana dig själv. Teckna bakgrunder och lägg till detaljer. Om du inte vet hur du ska rita det, använd en referensbild som hjälp och gör din egen version av den. 
 
Mood board - Samling av inspirationsbilder som referenser för conceptet (Bilder från google)
 
Uppgifter vi skulle göra var bland annat: 
* En mood board
* En shot design 
* Karaktärsdesigner och character turnarounds
* En storyboard 
* En skriftlig uppgift om intentionen brakom produktonen (Concept arten) och en längre skriftilg uppgift om sina lärdomar från Concept Art. 
 
Bland böckerna vi använde var: Imagine: creating art for entertainment skriven av Leo Sandberg som också var vår lärare på kursen och boken Drawing to Life skriven av Walt Stanchfield. Imagine var den boken vi använde mest. Där fanns mycket tips om teknik och metoder för att skapa bilder digitalt med Concept Art som utgångspunkt vilket var väldigt hjälpsamt. Imagine lånade jag från mitt universitetsbibiotek. Drawing to Life, som jag faktiskt köpte, innehöll 149 kortare kapitel med tecknar tips utifrån en animatörs perspekti. Boken var trevlig att läsa och titta i, men jag använde den inte allt för mycket (inte alls faktiskt). Trots att jag inte använde den specifikt för kursuppgifter ser fram emot att läsa mer i den i framtiden för att lära mig mer om tecknandet. 
 
Character sheets - Design av huvudkaraktärer Bilder: @serwaa
 
Story board - Illustration av en scen ut mauset Bilder: @serwaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studier | Concept art | |
Upp